خط مشی کیفیت

 گروه قطعات خودرو عظام، به عنوان تولید کننده پیشتاز قطعات خودرو در ایران با ایجاد زیرساخت‌ قوی طراحی و تولید به اهمیت بهبود مستمر کیفت محصولات و خدمات توجه داشته و حفظ رضایت کلیه ذینفعان را محور اقدامات خود قرار داده است. بر این اساس نیز مجموعه ای از سازوکارهای مدیریت کیفیت یکپارچه و تعالی سازمانی به شرح زیر در سازمان استقرار یافته است:


 • حرکت سازمان در مسیر توسعه پایدار و تعالی با رویکرد EFQM
 • مدیریت عملکرد شرکت های بر اساس الگوی ارزیابی EPMS
 • استقرار و پیاده سازی سیستم های مدیریت دانش با الگو برداری از مدل‌های اروپا (فرایندی ،نوناکو و تاکوچی)
 • استقرار و پیاده سازی سیستم های مدیریت تکنولوژی
 • استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت فرایندها و BPM بصورت کاملا مرتبط با KM و IT
 • استقرار استاندارد ISO TS 16949
 • استقرار استاندارد ISO 14001 در راستای حفظ و نگهداری محیط زیست
 • استقرار و پیاده سازی استاندارد OHSAS 18001 در راستای اصول ایمنی و بهداشت
 • توسعه زیرساخت های فنی و کیفی و استقرار استاندارد ISO 17025 و آزمایشگاه همکار
 • استاندارد سازی محصولات
 • توسعه منابع سازمانی و تمرکز ویژه بر فرایندهای انگیزش و استقرار استاندارد ISO 10015
 • توسعه فرایندهای R&D و مهندسی با الگوبرداری از رویکردهای جهانی و ارتقائ سطح R&D و اجرای فرایند تکوین محصولات با رویکردهای APQP و PDP
 • تمرکز بر نیازمندیهای مشتریان و استفاده از الگوهایی نظیر QFD و ارتباط آن با فرایند مدیریت ارتباط با مشتری
چاپ | ارسال به ديگران | x