منشور اخلاقی

رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای که مورد توافق کلیه همکاران شاغل در گروه قطعات خودرو عظام قرار گرفته است، به شرح ذیل می‌باشد:


  • کار تیمی
  • امانت داری و رازداری
  • وجدان کاری
  • وفاداری، شفافیت و صداقت در کار
  • احترام به قوانین و ضوابط گروه
چاپ | ارسال به ديگران | x