توانمندی های گروه
  • قدمت حضور در عرصه تولید قطعه در کشور
  • برخورداری از سرمایه‌های انسانی متخصص و قابل اتکا
  • برخورداری از زنجیره قدرتمند تأمین مواد اولیه و قطعات
  • تجربه غنی در بازآفرینی و راه اندازی شرکتها و صنایع حوزه قطعه سازی
  • دسترسی به منابع فنی و همکاري با شرکت‌هاي دانش‌بنیان خارجی
  • برخورداری از شبکه توزیع و خدمات پس از فروش گسترده در کشور
  • برخورداری از 7 آزمایشگاه مرجع بعنوان همکار موسسه استاندارد
  • بهره مندی از زیر ساخت مناسب R&D و ارتباط با شرکت های دانش بنیان
  • ارتباط با شرکت های صاحب برند و دانش فنی جهت برآوردن الزامات صنعت در مقیاس جهانی
چاپ | ارسال به ديگران | x