قطعات سیستم فرمان

 

سیستم فرمان (Steering System) به مجموعه ای از اجزا و اتصالات گفته می شود که امکان حرکت و جهت دهی یک وسیلۀ نقلیه را در مسیر موردنظر فراهم می سازند. به عبارت دیگر وظیفۀ خطیر هدایت خودرو و تغییر مسیر آن بر عهدۀ سیستم فرمان است. باید اذعان داشت که این سامانه دارای تنوع تکنولوژیک بوده که رایجترین آن با نام دنده شانه ای و چرخدنده پینیون (Rack & Pinion) در ذیل به اختصار معرفی می گردد.

بسیاری از خودروهای امروزی از مکانیزم فرمان با چرخدنده پینیون و دنده شانه ای بهره می برند. در این ساز و کار، غربیلک فرمان موجب چرخش چرخدندۀ مذکور و در پی آن حرکت دنده شانه ای در طول محور عرضی خودرو می گردد. قابل تأمل است که در دهۀ 30 میلادی شرکت بی ام دبلیو از این فناوری در ساخت خودروهای خود استفاده نموده اما همتایان آمریکایی این شرکت آلمانی پس از حدود نیم قرن، از این مکانیزم در فرمانپذیری خودروهای خود بهره بردند. در ادامۀ روند توسعۀ این فناوری نیز جهت غلبه بر اصطکاک اجزای سیستم فرمان و همچنین اصطکاک تایرها با جاده که منجر به سهولت چرخش غربیلک فرمان توسط راننده می گردد؛ از نیروهای کمکی فرمان نظیر فشارهیدرولیک (HPS) یا  در سالهای اخیر از نیروی الکتریکی و برقی  (EPS)استفاده می شود.       


سیستم کامل فرمان
جک هیدرولیک فرمان
سیبک بیرونی فرمان
سیبک مفصل فرمان
پمپ هیدرولیک فرمان
شیر هیدرولیک فرمان  
 
چاپ | ارسال به ديگران | x